Materiały wypełniające

Materiały wypełniające

Mieszanka wypełnia przestrzeń

Mieszanki ThermoCem oraz EnerGeoCem służą do wypełniania przestrzeni pierścieniowej powstałej na etapie wykonywania wymiennika pionowego. Jest to przestrzeń pomiędzy ścianą odwiertu a sondą geotermalną. Stosowanie właściwego produktu wypełniającego jest uregulowane przepisami oraz wytycznymi producentów. Zastosowanie produktu ThermoCem lub EnerGeoCem zwiększa przewodnictwo cieplne odwiertu, chroni wymiennik pionowy przed uszkodzeniami  mechanicznymi oraz zapobiega mieszaniu się wód z poszczególnych warstw wodonośnych.

Oba powyższe produkty to wysokowartościowe materiały o wyjątkowych właściwościach. Thermocem Plus oraz EnerGeoCem zostały sprawdzone i ocenione na drodze szczegółowych badań laboratoryjnych i prób wykonanych w terenie, zapewniają stałą, wysoką jakość i trwałość wykonywanego przez Państwa projektu.

ThermoCem PLUS to gotowa, sucha mieszanka, hydraulicznie wiążąca o podwyższonym parametrze przewodnictwa ciepła. Posiada również zwiększoną odporność na agresje chemiczną środowiska. Stosowana jest do wypełniania otworów w celu osadzenia sondy geotermicznej. 

EnerGeoCem ORIGINAL to mieszanka mineralna, składająca się z naturalnych surowców, wiążąca hydraulicznie. Starannie wybrane składniki są dostosowane do ilości glinki znajdującej się w mączce kamiennej. Produkt nadaje się do użycia zgodnie z wymogami ochrony środowiska. 

 

THERMOCEM LIGHT PLUS2

 

ThermoCem PLUS : Mieszanka surowców mineralnych o zwiększonym przewodnictwie ciepła

ThermoCem PLUS to hydraulicznie wiążąca, gotowa mieszanka z naturalnych surowców. Materiał ten osiąga dwa razy wyższe wskaźniki przewodnictwa ciepła w porównaniu z tradycyjnymi materiałami wypełniającymi, przy optymalnych właściwościach przeróbki. ThermoCem PLUS zawdzięcza swoje wysokie przewodnictwo ciepła specjalnie dobranym, naturalnym komponentom. Opór termiczny otworu wiertniczego zostaje zredukowany o 35%, a moc sondy geotermicznej znacznie zwiększa swoją efektywność, przy zachowaniu takiej samej głębokości odwiertu.

Podstawowe zalety:

  • Wysokie przewodnictwo ciepła λ ≈ 2,0 W/mK;
  • Optymalne połączenie rur sondy z otaczającym górotworem;
  • Łatwy w użyciu;
  • Małe zapotrzebowanie (ok. 810 kg/m³);
  • Wysoka odporność na cykliczne zamrażanie i odmrażanie;
  • Wysoka odporność na agresywne oddziaływanie wód;
  • Niskie zużycie pompy (brak piasku kwarcowego);
  • Podniesienie bezpieczeństwa systemu geotermicznego;

 

Skład mieszanek na 1m3:

  • ThermoCem PLUS : 810 kg + 650 litrów wody, gęstość 1460 kg/m3
  • EnerGeoCem ORIGINAL : 934 kg + 653 litrów wody, gęstość 1587 kg/m3

 

Orientacyjne zużycie materiału wypełniającego na jeden odwiert:

odzaj wypełnienia  Głębokość odwiertu Średnica odwiertu Sonda 2x40mm Sonda 2x40mm + przewód iniekcyjny Sonda 4x32mm Sonda 4x40mm
ThermoCem PLUS  100 m  150 mm  1230 kg*  1130 kg* 1170 kg* 1020 kg*
EnerGeoCem ORIGINAL 100 m 150 mm 1420 kg* 1300 kg* 1350 kg* 1180 kg*

 *nie uwzględniono strat zaczynu