Kiedy zlecić wiercenie studni abisyńskiej?

Wyboru pomiędzy studnią głębinową a studnią abisyńską należy dokonać uwzględniając głębokość zwierciadła wody, oczekiwaną wydajność pompy czerpiącej wodę. Studnie abisyńskie - wąskorurowe czerpią wodę z najpłycej położonych warstw wodonośnych. Konstrukcja hydroforów stosowanych przy pobieraniu wody z wywierconej studni wyklucza zassanie wody z głębokości większej niż 8 metrów.