Likwidacja studni głębinowych

Firmy przeprowadzające odwierty studni, w swej ofercie posiadają również usługę likwidacji studni głębinowych. Studnia kwalifikuje się do likwidacji, jeżeli z jakichś powodów użytkowanie jej nie jest dłużej możliwe, uległa trwałemu uszkodzeniu lub wyschnięciu bądź też jej istnienie w danej lokalizacji koliduje z planowaną inwestycją.

Zasady likwidacji studni głębinowych podlegają określonym normom prawnym, dlatego niezbędny jest stosowny projekt geologiczny. W wyniku likwidacji studni przywrócone są poszczególne warstwy gleby, pomiędzy którymi nie powinna dłużej przepływać woda. Sposoby na likwidację studni są różne, dobiera się je stosownie do indywidualnych warunków. Do głównych metod likwidacji należą:

  • iłowanie,
  • cementacja,
  • zasypanie urobkiem.

Cementacja jest najdroższą i najskuteczniejszą metodą. Jednak w przeważającej większości przypadków otwór wiertniczy zasypywany jest urobkiem, a jego ostatnie 5-10 m cementowane.

Podczas likwidacji studni głębinowych wykonuje się szereg operacji, takich jak: instrumentacja, usuwanie utopionych narzędzi, usuwanie filtrów, zasypywanie chlorowanym kruszywem, przywrócenie warstw nieprzepuszczalnych, a także oznaczenie zlikwidowanej studni cementową płytą. Przy likwidacji studni zachowane muszą być normy ekologiczne, aby nie przyczyniła się ona do zanieczyszczenia wód podziemnych poprzez kontakt z wodami powierzchniowymi. Również po zakończeniu likwidacji studni głębinowej należy sporządzić stosowną dokumentację - protokół z likwidacji przedstawiający stan techniczny studni i warunki hydrogeologiczne w danej lokalizacji.