Studnie głębinowe - metoda płuczkowa

System wiercenia płuczkowego został opracowany już pod koniec XIX wieku i stosowany jest aż do dziś. Znakomicie sprawdza się w przypadku odwiertów geotermalnych lub poszukiwania ropy i gazu. Bardzo często i to z powodzeniem stosowana jest również przy wierceniu studni głębinowych.

Płuczka wiertnicza to nic innego jak medium w postaci gazu lub płynu stosowane w wiertnictwie. Zadaniem płuczki wiertniczej jest usuwanie zwiercin, utrzymywanie ich w stanie zawieszenia podczas przerwy obiegu, chłodzenie i oczyszczanie świdra, smarowanie przewodu wiertniczego, stabilizacja ścian odwiertu, ochrona naturalnej przepuszczalności skał oraz pełnienie funkcji nośnika informacji - dzięki instalacji odpowiednich przyrządów mierniczych. Metodę płuczkową od innych metod w pierwszej kolejności odróżnia sposób usuwania zwiercin. Faza wiercenia i usuwania zwiercin następuje równocześnie, dno otworu wiertniczego zaś oczyszczane jest w sposób ciągły.

Studnie głębinowe - metoda płuczkowa, czynnik roboczy.

Ze względu na czynnik roboczy, płuczki dzielą się na płuczki wodne i płuczki powietrzne. W obu tych rodzajach wyróżnia się wiercenia z normalnym obiegiem płuczki (prawym) i odwrotnym obiegiem płuczki (lewym). Gdy mamy do czynienia z normalnym (prawym) obiegiem, płuczka wtłaczana jest do odwiertu za pomocą pomp płuczkowych, poprzez głowicę płuczkową. Pod odpowiednim ciśnieniem płuczka przepływa przez rury i wypływa przez dysze świdrowe, po czym podąża między przewodem wiertniczym a ścianą odwiertu, usuwając zwierciny na powierzchnię. Tu jest odzyskiwana i oczyszczana. W przypadku obiegu odwrotnego (lewego) - płuczka prowadzona jest w przestrzeni pierścieniowej między ścianą odwiertu bądź rurami okładzinowymi a przewodem wiertniczym. Wypływa zaś przewodem wiertniczym wraz ze zwiercinami. Lewy obieg stosuje się najczęściej do wierceń wielkośrednicowych.

Studnie głębinowe - układ płuczkowy.

Układ płuczkowy składa się ze zbiornika obiegowego na wierconym otworze, pompy obiegowej, oprzyrządowania do oczyszczania płuczki, zbiornika na zwierciny, pompy płuczkowej, stanowiska do przygotowania płuczki, armatury łączącej obieg płuczki oraz pojemników na płuczkę i czystą wodę.