Studnie głębinowe – otwory awaryjne lub zastępcze dla istniejącego ujęcia.

W studniach głębinowych otwór awaryjny, według rozporządzenia Ministra Środowiska, jest otworem położonym w zasięgu oddziaływania ujęcia wód podziemnych o ustalonych możliwościach eksploatacyjnych i budowie zbliżonej do pozostałych otworów tego ujęcia. Jest on używany naprzemiennie z innymi otworami, ujmując wodę z tego samego poziomu wodonośnego. Wykorzystywany jest przez tego samego właściciela ujęcia wody (studni głębinowej). Można powiedzieć, że otwór awaryjny jest drugim w hierarchii, po otworze podstawowym, który posiada zatwierdzone możliwości eksploatacyjne.

Otwór zastępczy natomiast jest otworem, który wykonuje się w miejsce otworu podstawowego, przeznaczonego do likwidacji - nienadającego się do dalszej eksploatacji lub otworu wyłączonego z użycia, np. w celu przeprowadzenia obserwacji lub analiz wód podziemnych. Zastępczy otwór uzyskuje „prawa" otworu podstawowego