Studnie głębinowe - realizacja

Jeżeli masz zamiar wybudować studnię głębinową, musisz pamiętać o kilku bardzo ważnych sprawach, które pozwolą Ci przeprowadzić ten proces sprawnie i z uwzględnieniem norm prawnych.

Po pierwsze: Sprawdź, czy nie zabraniają tego przepisy o ochronie środowiska. Budowa studni głębinowych do głębokości 30 m nie wymaga specjalnego zezwolenia, a jedynie zgłoszenia budowy w starostwie. Zezwolenia wodno-prawne i dodatkowa dokumentacja potrzebne są w przypadku budowy studni głębokiej lub takiej, z której pobór przekroczy 5 m3 na dobę.

Po drugie: Licz się z kosztami. Mogą one być niemałe. Zależą m.in. od warunków gruntowo-wodnych na danej działce. Jeżeli warstwa wodonośna jest położona płytko i odznacza się dużą wydajnością oraz wysoką jakością wody, koszta budowy studni głębinowej będą stosunkowo niskie. W przypadku wód zalegających głęboko, koszty zdecydowanie wzrosną. Słaba jakość wody pociągnie z kolei za sobą wydatki na urządzenia filtrujące.

Po trzecie: Znajdź odpowiednie miejsce. Odpowiednie, czyli takie, które zapewni wydajne źródło wody. Warto rozeznać się, czy w danej okolicy nie ma problemów z wodą. Spodziewać ich się można w okolicach stawów, jezior i dużych ujęć wody, a także na obszarach górzystych. Wskazane jest przeprowadzenie ekspertyzy.

Znalezienie źródła wody może odbywać się poprzez:

  • sondowanie elektrooporowe,
  • metodę potencjałową,
  • próbne nawierty,
  • korzystanie z map geologicznych.

Lokalizacja studni głębinowej wymaga zachowania następujących odległości:

  • 5 m od granicy działki i studni wspólnej na granicy działek,
  • minimum 7,5 m od rowu przydrożnego,
    15 m od szamb, kompostowników, budynków inwentarskich i zbiorników na gnojownicę,
  • 30 m od drenażu rozsączającego uprzednio oczyszczone ścieki do gruntu,
  • 70 m od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone, a także od utwardzonych wybiegów zwierząt hodowlanych.

Po czwarte: Zatrudnij specjalistów. Wykonanie studni głębinowej powinno być zlecone profesjonalnej firmie. Gwarantuje to przeprowadzenie tego procesu w sposób fachowy i zgodny z prawem.