Studnie głębinowe (wiercone) - oczyszczanie studni

Studnia głębinowa, która została zalana w wyniku powodzi uważana jest za zanieczyszczoną i skażoną zarazkami chorobotwórczymi. Nie wolno używać tej wody do picia ani też do pojenia zwierząt czy nawet mycia lub sprzątania. Aby przywrócić studnię do stanu używalności, należy: wybrać wodę, oczyścić dno i cembrowinę, zdezynfekować jej wnętrze oraz wymienić piasek zalegający na dnie na czysty żwir. Dezynfekcję taką powinna przeprowadzić wykwalifikowana ekipa. Jeżeli zaś ktoś decyduje się samodzielnie oczyścić studnie głębinową , powinien zwrócić się do sanepidu po odpowiednie środki dezynfekujące i instrukcję. Przydatność wody do użycia po oczyszczeniu muszą potwierdzić badania bakteriologiczne i chemiczne. Gdy wypadną pomyślnie, po dwóch dnia powtarza się je na wypadek wtórnego zanieczyszczenia. Gdy wszystko jest w porządku, woda nadaje się do użytku, przy czym przed spożyciem należy ją przez pewien okres gotować. Gdy badania wypadną niekorzystnie, naturalną koleją rzeczy, czynności dezynfekcyjne muszą być powtórzone, aż do skutku.

Studnię kopaną dezynfekuje się roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Przed procesem dezynfekcji mierzy się głębokość wody, oczyszcza studnię, odpompowuje wodę i osady. Następnie roztworem wapna chlorowanego (2 płaskie łyżeczki na 10 l wody) czyści się cembrowinę, urządzenia czerpakowe i pokrywę studni. Po uszczelnieniu studni, dno wypełnia się czystym żwirem. Po napełnieniu studni wodą, dodaje się odpowiednio przygotowany roztwór wapna chlorowanego i rozprowadza go poprzez mieszanie wody tyczką lub innym narzędziem. Po 24 h wodę wybiera się aż do ustania zapachu chloru.

Studnie wiercone oczyszcza się najczęściej poprzez długotrwałe pompowanie. Niekiedy dezynfekuje się poprzez wprowadzenie roztworu specjalną pompą.

Studnie abisyńską dezynfekuje się roztworem wapna chlorowanego lub podchlorynem sodu. Na początku przygotowuje się roztwór z 4 gram wapna lub 7 gram podchlorynu rozpuszczonych w dwóch kubkach wody. Następnie wprowadza się to do rury studni i nakrywa kolumienką. Kolejnym etapem jest pompowanie, aż do pojawienia się wody u wylotu pompy i pozostawienie studni w takim stanie na 24 h. Na koniec wodę pompuje się aż do ustania zapachu chloru.

 

Średnica studni (cm)

Ilość na metr głębokości wody

Wapno chlorowane

Podchloryn sodu

80

1 szklanka (150 g)

2 szklanki

90

1,25 szklanki (200 g)

2,5 szklanki

100

1,5 szklanki (250 g)

3 szklanki

110

1,75 szklanki (300 g)

3,5 szklanki

120

2,25 szklanki (350 g)

4,5 szklanki