W naszym rejonie studnie mają od 25-30m głębokości Czy ja też muszę przejść te całą ceregiele z projektami i geologami?

Zgodnie z prawem, na wykonanie studni do 30 m, z której będzie pobierane do 5 m3 na dobę, trzeba uzyskać pozwolenie wodno-prawne. Na 30 dni przed rozpoczęciem budowy studni głebinowej należy ją zgłosić w starostwie powiatowym. Tylko tyle.