Studnie głębinowe

Wiercenie studni głębinowych, ujęcia wód podziemnych


Studnia wiercona (studnia głębinowa, rurowa) to studnia, która służy do wydobywania wody z pokładów skalnych znajdujących się na głębokości poniżej 15-20 m. Pod względem konstrukcyjnym jest to pionowa, podziemna budowla, złożona z głębokiego wyrobiska górniczego o niedużej średnicy, utworzonego metodą wiertniczą.

Budową studni głębinowych zajmują się specjalistyczne przedsiębiorstwa. Studnie tego rodzaju buduje się poprzez wykonanie otworu wiertniczego za pomocą wiertnicy. Wiercenie studni może odbywać się dwoma metodami: płuczkową i udarowo-obrotową.  Głębokie studnie wierci się kilkoma kolumnami o stopniowo zwężanej średnicy rur wiertniczych. Wyróżnia się otwory wiertnicze dogłębione - sięgają do stropu warstwy nieprzepuszczalnej lub niedogłebione - zawieszone w warstwie wodonośnej i niedochodzące do stropu warstwy nieprzepuszczalnej. Istnieją ponadto studnie wiercone filtrowe i bez filtrowe, w zależności zaś od tego, czy wykorzystują całą miąższość warstwy wodonośnej - zupełne i niezupełne. Wykonuje się je ponadto w dwóch wariantach: z rurą osłonową i bez rury osłonowej. W pierwszym - w otwór wiertniczy wpuszcza się rurę osłonową, a następnie wkłada do niej rurę filtracyjną. W drugim - instaluje się jedynie rurę filtracyjną. W obu przypadkach, dla usprawnienia przepływu, wokół rury filtracyjnej sypie się żwir.

Woda pobierana ze studni wierconej w pierwszej kolejności kwalifikuje się do spożycia. Wydobywana jest z głębokich pokładów, które nie mają styczności ze środowiskiem zewnętrznym lub jest on minimalny, dlatego ryzyko skażenia wody jest niewielkie. Według norm polskiego prawa, studnie o głębokości do 30 m nie wymagają specjalnych zezwoleń, należy jedynie ich budowę zgłosić w starostwie powiatowym. Zezwoleń wodno-prawnych wymagają zaś studnie o głębokości większej niż 30 m. Teren otaczający studnię w promieniu minimum 1 m powinien być utwardzony, ze spadkiem ukierunkowanym od studni.

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym, który udzieli wszystkich niezbędnych informacji dotyczących studni głębinowych:

Sprzedaż i montaż pomp głębinowych

Do efektywnego zaopatrzenia danego obiektu w wodę pitną pochodzącą z zasobów na dużych głębokościach stosowane są pompy głębinowe. Ich budowa pozwala na bezproblemową pracę w środowisku wodnym. Z uwagi na ich uniwersalność, możemy je wykorzystać między innymi:

- w rolnictwie, sadownictwie i działalności szkółkarskiej,
- w różnorodnych działach przemysłu i zakładach produkcyjnych,
- w zakładach wodociągowych,
- w gospodarstwach indywidualnych.

Różnorodność pomp dedykowanych do wykonywanych przez nas odwiertów studni głębinowych pozwala na pełne zabezpieczenie wszelkich – również nietypowych – potrzeb w zakresie pozyskiwania i wykorzystania wody. Posiadane pompy charakteryzują się wyjątkową odpornością na warunki użytkowania, niezwykle bogatym zakresem parametrów i wydajności zastosowanego silnika oraz, co z naszego punku widzenia jest oczywiste, odpornością na korozję. Proponowane przez nas pompy głębinowe są wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, które radykalnie minimalizują ewentualne ryzyko jej uszkodzenia:

- zwarcie, przegrzanie się silnika,
- wypływanie wirnika (pierścienie oporowe),
- mieszanie się wody z cieczą wypełniającą silnik (specjalne uszczelnienia wału).

System nawadniania pół uprawnych i ogrodów

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić nowoczesne gospodarstwo ogrodnicze, sadownicze, czy uprawy polowe, bez zastosowania systemów nawadniających. Wysokie temperatury oraz długotrwałe okresy bez opadów potwierdzają tą tezę. Niedobory wody bardzo negatywnie wpływają na późniejszą jakość plonów, co wyraźnie przekłada się na mniejszą opłacalność danej produkcji.

Automatyczne nawadnianie ogrodu, jaki stanowią systemy nawadniające, pozwala zużyć ok. 50% mniej wody niż tradycyjne podlewanie ręczne. Systemy nawadniania ogrodu pozwalają dozować odpowiednią ilość wody dla poszczególnych roślin. Automatyczne nawadnianie może pracować także nocą w czasie, gdy parowanie jest mniejsze. Innym sposobem na redukcję kosztów, jakie generuje podlewanie ogrodu, jest podłączenie systemu do własnej studni.

Bardzo ważnym aspektem działania takich systemów jest to, że nie wymagają praktycznie żadnej obsługi. Podlewanie ogrodowe odbywa się samoistnie, a za jego pracę odpowiada sterownik, który jest odpowiednio zaprogramowany. Poszczególne elementy systemu nawadniającego są zamontowane na stałe w gruncie i rozmieszczone tak, by nie trzeba było ich często przestawiać.

System nawadniania instalowany jest do kranu lub do studni zaopatrzonej w pompę. W każdym ogrodzie, niezależnie od jego rozmiarów, można zastosować podlewanie automatyczne. Najłatwiej jednak system taki zastosować na niezagospodarowanym obszarze przed założeniem ogrodu.

Nasza firma posiada w swojej ofercie automatyczne systemy nawadniania, systemy i urządzenia nawadniające oraz zraszacze.


Wiercenie piezometrów

Piezometry służą do mierzenia bezpośredniego poziomu hydraulicznego wody i wysokości ciśnienia piezometrycznego w warstwach wodonośnych. Piezometry wiercone są jako mało średnicowe otwory bez urządzeń pompujących. Woda z warstw wodonośnych ujmowana jest przez dno otworu lub perforowaną część czynną. Otwory hydrogeologiczne obserwacyjne wykonywane są jako specjalne otwory dla prowadzenia obserwacji podczas pompowań hydrowęzłowych lub dla rozpoznania schematu krążenia i dynamiki wód podziemnych, opróbowania hydrogeochemicznego, pomiarów temperatury, badań izotopowych.